Skip to main content

چرا باید یک هفته منتظر بمانم تا دارایی ها را از OP Mainnet خارج کنم؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 42 نظر دهنده 20 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top