Chuyến đến nội dung chính

Phải làm gì với một giao dịch bị mắc kẹt/đang chờ xử lý?