Chuyến đến nội dung chính

Tại sao rút tiền qua cầu lại đắt như vậy?